Lokalizacja

Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

Poradnie specjalistyczne
Lekarz rodzinny

Stomatologia

Pracownia Biopsji Cienkoigłowej Katowice

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BAC) to procedura której celem jest pobranie tkanek do badania histopatologicznego lub cytologicznego pod kontrolą USG.

Wykonuje się ją głównie w diagnostyce zmian tarczycy i węzłów chłonnych szyji po wykryciu zmian za pomocą badań nieinwazyjnych. Jej celem jest określenie stopnia oraz charakteru zmian (łagodne, złośliwe).

Badanie polega na nakłuciu cienką igłą (0,4 – 0,6 mm), po kontrolą USG podejrzanej zmiany z jednoczasową aspiracją fragmentu tkanki do badania mikroskopowego

Przygotowanie do badania:

Tydzień przed planowanym terminem badania nie przyjmuj preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna, Polopiryna), ibuprofen, naproksen i inne tzw. „przeciwbólowe” – chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe (np. Acenokumarol, Warfin, Pradaxa, Xarelto) koniecznie poinformuj o tym lekarza zlecającego badanie. Lekarz zaleci ich odstawienie w odpowiednim czasie przed badaniem.

W razie wątpliwości, czy leki, które przyjmujesz mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonania badania, zapytaj o to lekarza kierującego.