Stomatologia
881 056 808

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

STOMATOLOGIA
881 056 808

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

Lekarz POZ


Lekarz pierwszego kontaktu jest zazwyczaj inicjalnym ogniwem Służby Zdrowia, z którym styka się potrzebujący pomocy Pacjent. To właśnie ten lekarz sprawuje elementarną pieczę nad zdrowiem Pacjenta, diagnozując, lecząc, wdrażając odpowiednią terapię, a w razie takiej potrzeby kierując chorego na dalsze badania i specjalistyczne konsultacje. Gabinet podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym Tysiąclecie funkcjonuje na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczy kompleksowe usługi z zakresu opieki nad stanem zdrowia Pacjenta.

Jak wybrać swojego lekarza rodzinnego?
Każdy ubezpieczony Pacjent ma prawo wskazać lekarza pierwszego kontaktu, do którego chciałby być przypisany. Można tego dokonać, wypełniając odpowiedni formularz, tzw. deklarację wyboru. Warto wiedzieć, że przy wyborze przychodni i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja. Kwestionariusz wyboru można wypełnić w ośrodku medycznym, w którym pracuje wybrany lekarz świadczący swoje usługi w ramach NFZ.

Zmiany lekarza pierwszego kontaktu można bezpłatnie dokonać maksymalnie dwa razy w roku. Za każdą kolejną ewentualną zmianę Pacjent musi zapłacić z własnej kieszeni, jednak opłata nie jest pobierana od osób, które są zmuszone do wyboru innego lekarza z niezależnych od siebie przyczyn lub w wyniku zmiany miejsca zamieszkania.

Co lekarz POZ może zrobić dla Pacjenta?

Choć na co dzień Pacjenci nie zdają sobie z tego sprawy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą świadczyć dużo szerszy zakres pomocy, niż diagnozowanie i leczenie chorób sezonowych, często występujących dolegliwości czy kierowanie na podstawowe badania. Do zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należą też między innymi:

  • edukowanie w zakresie profilaktyki i dbania o zdrowie,
  • propagowanie programów promocji zdrowia,
  • opiniowanie i wystawianie oświadczeń o stanie zdrowia Pacjenta,
  • rozpoznawanie czynników ryzyka i zagrożeń występujących u Pacjenta, ograniczenie ich negatywnego wpływu lub całkowita ich eliminacja,
  • koordynacja procesu diagnostycznego Pacjenta i kierowanie go do odpowiednich specjalistów,
  • planowanie i nadzorowanie leczenia farmakologicznego oraz przeprowadzanie zabiegów i procedur leczniczych,
  • wydawanie skierowań na leczenie sanatoryjne,
  • zlecanie wydania Pacjentowi refundowanych środków pomocniczych i ortopedycznych.