Stomatologia
881 056 808

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

STOMATOLOGIA
881 056 808

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

Implantologia


Implantologia Katowice

Upływający czas, niekorzystne czynniki wpływające na zęby i urazy, niejednokrotnie powodują, że uśmiech staje się niekompletny, traci swój dawny urok, a układ stomatognatyczny nie może we właściwy sposób wypełniać swoich funkcji. Współczesna implantologia dysponuje jednak ogromnymi możliwościami uzupełniania różnego rodzaju braków w uzębieniu. Implanty zębowe są niebywale trwałe, odznaczają się wysoką jakością wykonania i diametralnie poprawiają komfort życia Pacjenta.   

Dlaczego warto stosować implanty zębowe?

Implanty zębów mają wiele zalet natury estetycznej, funkcjonalnej i zdrowotnej. Nawet pojedyncze luki w łuku zębowym niosą ze sobą wiele negatywnych skutków. Zęby pozbawione podparcia, mają tendencję do zmiany swojego położenia w obrębie łuku. Kość w miejscu braku zębowego ulega stopniowemu zanikowi, ponieważ nie jest na nią wywierane mechaniczne obciążenie, które w normalnych warunkach zęby przenoszą na strukturę kostną. Twarz Pacjenta z niekompletnym uzębieniem zaczyna starzeć się w zastraszającym tempie, ponieważ tkanki miękkie nie mają odpowiedniego podparcia. Mogą wystąpić także trudności z rozdrabnianiem pokarmu i związane z tym dolegliwości ze strony układu trawiennego. Widoczne ubytki w jamie ustnej odbijają się też na psychice Pacjenta, powodując jego wycofanie, niechęć do nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji międzyludzkich, a w skrajnych przypadkach nawet do depresji. Zastosowanie implantów zębowych pozwala tego wszystkiego uniknąć i daje Pacjentowi szansę na to, by dalej w pełni mógł korzystać z życia.

Jak wygląda zabieg wszczepienia implantu?

Zabieg wszczepienia implantów jest poprzedzony konsultacją. Pacjent, który chce poddać się tego rodzaju zabiegowi, musi także wcześniej wykonać szczegółowe badania diagnostyczne zlecone przez lekarza. Implantację wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Wszczep wprowadza się w otwór wykonany w kości, a następnie zamyka się ranę. Implant potrzebuje czasu, by stać się integralną częścią kości i na stałe wrosnąć w jej strukturę. Gdy proces osseointegracji pomyślnie się zakończy, na implancie można osadzić koronę protetyczną.

Rodzaje implantów zębowych

W implantologii wyróżnia się różne rodzaje wszczepów, a główne różnice pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami dotyczą głębokości, na jaką się je wszczepia i tego, jak są zbudowane. Biorąc pod uwagę kryterium głębokości wszczepiania, można wyróżnić implanty podokostnowe oraz śródkostne. Te ostatnie z wymienionych są obecnie najczęściej wykorzystywane przez lekarzy implantologów, ponieważ zapewniają najlepsze efekty leczenia. Koncentrując się na różnicach w budowie poszczególnych implantów, można wyróżnić implanty jednofazowe i dwufazowe. Wszczepy jednofazowe pozwalają na znaczne skrócenie procedury implantacyjnej, ponieważ niemal natychmiast można na nich osadzić koronę. Implanty dwufazowe, ze względu na swoją bardziej skomplikowaną budowę – na którą składa się śruba wewnątrzkostna, łącznik, śruba zamykająca i gojąca – wydłużają leczenie implantologiczne.