Stomatologia
881 056 808

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice


Implanty zębowe

Implantologia Katowice

Upływający czas, niekorzystne czynniki wpływające na zęby i urazy, niejednokrotnie powodują, że uśmiech staje się niekompletny, traci swój dawny urok, a układ stomatognatyczny nie może we właściwy sposób wypełniać swoich funkcji. Współczesna implantologia dysponuje jednak ogromnymi możliwościami uzupełniania różnego rodzaju braków w uzębieniu. Implanty zębowe są niebywale trwałe, odznaczają się wysoką jakością wykonania i diametralnie poprawiają komfort życia Pacjenta.   

Implanty zębów mają wiele zalet natury estetycznej, funkcjonalnej i zdrowotnej. Nawet pojedyncze luki w łuku zębowym niosą ze sobą wiele negatywnych skutków. Zęby pozbawione podparcia, mają tendencję do zmiany swojego położenia w obrębie łuku. Kość w miejscu braku zębowego ulega stopniowemu zanikowi, ponieważ nie jest na nią wywierane mechaniczne obciążenie, które w normalnych warunkach zęby przenoszą na strukturę kostną.

Twarz Pacjenta z niekompletnym uzębieniem zaczyna starzeć się w zastraszającym tempie, ponieważ tkanki miękkie nie mają odpowiedniego podparcia. Mogą wystąpić także trudności z rozdrabnianiem pokarmu i związane z tym dolegliwości ze strony układu trawiennego. Widoczne ubytki w jamie ustnej odbijają się też na psychice Pacjenta, powodując jego wycofanie, niechęć do nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji międzyludzkich, a w skrajnych przypadkach nawet do depresji. Zastosowanie implantów zębowych pozwala tego wszystkiego uniknąć i daje Pacjentowi szansę na to, by dalej w pełni mógł korzystać z życia.

Zabieg wszczepienia implantów zębowych jest poprzedzony konsultacją. Pacjent, który chce poddać się tego rodzaju zabiegowi, musi także wcześniej wykonać szczegółowe badania diagnostyczne zlecone przez lekarza. Implanty zębowe wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Wszczep wprowadza się w otwór wykonany w kości, a następnie zamyka się ranę. Implant potrzebuje czasu, by stać się integralną częścią kości i na stałe wrosnąć w jej strukturę. Gdy proces osseointegracji pomyślnie się zakończy, na implancie można osadzić koronę protetyczną.

W implantologii wyróżnia się różne rodzaje wszczepów, a główne różnice pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami dotyczą głębokości, na jaką się je wszczepia i tego, jak są zbudowane. Biorąc pod uwagę kryterium głębokości wszczepiania, można wyróżnić implanty zębowe podokostnowe oraz śródkostne. Te ostatnie z wymienionych są obecnie najczęściej wykorzystywane przez lekarzy implantologów, ponieważ zapewniają najlepsze efekty leczenia.

Koncentrując się na różnicach w budowie poszczególnych implantów, można wyróżnić implanty jednofazowe i dwufazowe. Wszczepy jednofazowe pozwalają na znaczne skrócenie procedury implantacyjnej, ponieważ niemal natychmiast można na nich osadzić koronę. Implanty dwufazowe, ze względu na swoją bardziej skomplikowaną budowę – na którą składa się śruba wewnątrzkostna, łącznik, śruba zamykająca i gojąca – wydłużają leczenie implantologiczne.

Warto pamiętać, że procedura implantacji zęba składa się z szeregu kroków. Należą do nich:

  • diagnostyka i kwalifikacja do zabiegu – posiłkując się obrazem klinicznym, a także badaniami, między innymi RTG, tomografią komputerową lub też CBCT, lekarz sprawdza, czy rzeczywiście pacjent może poddać się zabiegowi implantacji zęba,
  • właściwe wszczepienie zęba,
  • okres gojenia się implantu – proces ten zwykle trwa od 6 tygodni do nawet kilku miesięcy, w zależności od między innymi umiejscowienia danego implantu. Po tym czasie zostaje on odsłonięty i zakłada się na nim specjalny element, kształtujący otaczające go dziąsło,
  • przygotowanie pracy protetycznej, np. korony lub też mostu, która zostanie osadzona na implancie po całkowitym zagojeniu się tego miejsca,
  • umocowanie na implancie pracy protetycznej – dzięki ostatecznej rekonstrukcji protetycznej pacjenci mogą swobodnie gryźć czy też uśmiechać się oraz funkcjonować tak, jak przed utratą zęba.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami oraz do skorzystania z naszej atrakcyjnej oferty!

Implanty zębów cennik

wszczepianie implantu 2500zł
odsłonięcie implantu 300zł
usunięcie implantu 1200zł
użycie pinów mocujących  50 zł/sztuka

Formularz

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych przez ....