Stomatologia
881 056 808

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

Poradnia Pracownia Biopsji Cienkoigłowej


Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BAC) to procedura której celem jest pobranie tkanek do badania histopatologicznego lub cytologicznego pod kontrolą USG.

Wykonuje się ją głównie w diagnostyce zmian tarczycy i węzłów chłonnych szyji po wykryciu zmian za pomocą badań nieinwazyjnych. Jej celem jest określenie stopnia oraz charakteru zmian (łagodne, złośliwe).
Badanie polega na nakłuciu cienką igłą (0,4 – 0,6 mm), po kontrolą USG podejrzanej zmiany z jednoczasową aspiracją fragmentu tkanki do badania mikroskopowego
Przygotowanie do badania:

  • Tydzień przed planowanym terminem badania nie przyjmuj preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna, Polopiryna), ibuprofen, naproksen i inne tzw. „przeciwbólowe” – chyba, że lekarz zaleci inaczej.
  • Jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe (np. Acenokumarol, Warfin, Pradaxa, Xarelto) koniecznie poinformuj o tym lekarza zlecającego badanie. Lekarz zaleci ich odstawienie w odpowiednim czasie przed badaniem.
  • W razie wątpliwości, czy leki, które przyjmujesz mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonania badania, zapytaj o to lekarza kierującego.