Stomatologia
881 056 808

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

Poradnia Neurochirurgiczna


W przypadku niektórych Pacjentów, by wyeliminować przyczynę problemów neurologicznych lub poprawić komfort życia chorego niezbędna jest interwencja chirurgiczna. Neurochirurgia zgłębia zagadnienia związane z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w szczególności skupiając się na Pacjentach, u których leczenie farmakologiczne nie przynosi pożądanych efektów. Poradnia neurochirurgiczna w Centrum Medycznym Tysiąclecie, to miejsce, gdzie wykwalifikowany neurochirurdzy diagnozują Pacjentów, konsultują przypadki medyczne o różnym stopniu skomplikowania, wykonują zabiegi małoinwazyjne, a w razie potrzeby kierują Pacjenta na zabiegi chirurgiczne w warunkach ambulatoryjnych.

Schorzenia leczone w poradni neurochirurgicznej

Do naszej poradni neurochirurgicznej trafiają Pacjenci cierpiący na rozmaite choroby. Dużą ich część stanowią osoby cierpiące na dyskopatię szyjną, lędźwiową, schorzenia odcinka piersiowo-lędźwiowego, intensywne i przewlekłe bóle kręgosłupa. Opiekujemy się także Pacjentami po urazach, tymi, u których stwierdzono guzy mózgu, nowotwory, uszkodzenia nerwów obwodowych, przepukliny i naczyniaki.

W procesie leczenia stosujemy małoinwazyjne opierające się o zabiegi endoskopowe, laserowe i inne procedury przezskórne. Jeśli wymaga tego stan Pacjenta, przekazujemy go w ręce neurochirurgów z oddziałów szpitalnych, na których wykonywane są bardziej skomplikowane operacje.  

Badania wykonywane w naszej poradni

Do gabinetu neurochirurga najczęściej zgłaszają się Pacjenci, którzy wcześniej odbyli konsultację u neurologa. Podczas wizyty lekarz najpierw sprawdza obecność objawów oponowych, ocenia jak funkcjonują nerwy czaszkowe, sprawdza napięcie i siłę mięśniową, a także bada odruchy Pacjenta. W razie takiej konieczności lekarz kieruje na dodatkowe badania takie jak:

  • TK głowy,
  • NMR mózgu,
  • elektroencefalografia,
  • RTG,
  • USG,
  • badania mikroskopowe
 • testy bakteriologiczne.
lek. med. Tomasz Stępień

Specjalista neurochirurg, Neurotraumatolog

Czwartek: 15:00 – 19:00 

Piątek: 13:00 – 18:00