Stomatologia
881 056 808

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

STOMATOLOGIA
881 056 808

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

Stomatologia


Diagnostyka RTG
zdjęcie punktowe30 zł
zdjęcie panoramiczne 60 zł
tomografia szczęki150 zł
tomografia żuchwy 150 zł
tomografia szczęki i żuchwy250 zł
CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu 250 zł
RTG stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu150 zł
Profilaktyka
skaling + piaskowanie + polishing 200 zł
fluoryzacja (dwa łuki) 100 zł
lakowanie bruzd 50 zł
Znieczulenie
znieczulenie komputerowe „The Wand” 50 zł
znieczulenie nasiękowe/przewodowe 40 zł
sedacja wziewna N2O 250 zł
narkoza (ceny indywidualne) 800 – 900 zł
Leczenie zachowawcze
wypełnienie światłoutwardzalne jednopowierzchniowe 250 zł
wypełnienie światłoutwardzalne wielopowierzchniowe300 – 350 zł
Leczenie dzieci
wizyta adaptacyjna (na której nie odbywa się leczenie)150 zł
wypełnienie kompozytowe250 zł
usunięcie zęba mlecznego200 zł
podcięcie wędzidełka (ze wskazań ortodontycznych)350 zł
stomatologia dziecięca w znieczuleniu ogólnym – znieczulanie800 zł
stomatologia dziecięca w znieczuleniu ogólnym – wypełnienia200-250 zł
stomatologia dziecięca w znieczuleniu ogólnym – ekstrakcje zębów mlecznych200-250 zł
protezka dziecięca300 zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
ząb jednokanałowy600 zł
ząb dwukanałowy850 zł
ząb wielokanałowy (3, 4, 5) 1100 zł
powtórne leczenie kanałowe zęba od 1400 zł
Chirurgia stomatologiczna
usunięcie zęba – ząb (1-3)250 zł
usunięcie zęba – ząb (4-7) 350 zł
usunięcie zatrzymanej ósemki 600 – 800 zł
plastyka połączenia ustno-zatokowego300 – 600 zł
szycie rany po chirurgicznym usunięciu zęba50 zł
usunięcie zęba operacyjne450 zł
wszczepienie implantu 2500 zł
sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej)3000 zł
sterowana regeneracja kości1000 – 2000 zł
badanie histopatologiczne wycinków150 zł
usunięcie korzeniaod 250 zł
resekcja 700-1100 zł
Protetyka stomatologiczna
konsultacja + plan leczenia 100 zł
modele diagnostyczne, analiza w artykulatorze, plan leczenia250 zł
korona porcelanowa licowana na metalu 1000 zł
korona pełnoceramiczna1500 zł
licówka pełnoceramiczna1500 zł
korona porcelanowa na implancie2000 zł
proteza akrylowa całkowita 1100 zł
proteza nylonowa elastyczna1600 zł
proteza szkieletowa 1800 zł
Wizualizacja na modelach wax up (za 1 punkt)50 zł
Wkład koronowo-korzeniowy lany, indywidualny 450 zł
Korona tymczasowa PMMA wykonana metodą pośrednią250 zł
Korona tymczasowa PMMA wykonana metodą bezpośrednią 100 zł
Proteza natychmiastowaod 1200 zł
Podścielenie protezy metodą bezpośrednią200 zł
Podścielenie protezy metodą pośrednią 400 zł
Proteza szkieletowa bezklamrowa2000 zł
+ 1 element precyzyjny 500 zł
Licówka kompozytowa hybrydowa Componeer500 zł
Most adhezyjny (za 1 punkt) 500 zł
Usunięcie korony/mostu (za 1 punkt)100 zł
Płytka SVED (szyna MMD)500 zł
Korekta szyny materiałem szybkopolimeryzującym100 zł
Selektywne szlifowanie zębów 200 -300 zł
Szynoproteza na bazie protezy szkieletowejod 2000 zł
Leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia
Diagnostyka dysfunkcji URNŻ – pierwsza wizyta300 zł
Wizyta kontrolna w leczeniu dysfunkcji URNŻ250 zł
Szyna stabilizacyjna ercodurowo-akrylowa w leczeniu500 zł
Podanie znieczulenia do mięśni żucia w celach
diagnostycznych i leczniczych (za jeden mięsień)
150 zł
Wybielanie zębów metodą nakładkową1000 zł