E-MAIL
kontakt@cm1000.pl

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

NASZA LOKALIZACJA
Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice

Stomatologia


Diagnostyka RTG
zdjęcie punktowe30 zł
zdjęcie panoramiczne 80 zł
tomografia szczęki200 zł
tomografia żuchwy 200 zł
tomografia szczęki i żuchwy350 zł
CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu 350 zł
RTG stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu150 zł
Profilaktyka
skaling + piaskowanie + polishing 250 zł
fluoryzacja (dwa łuki) 100 zł
lakowanie bruzd 50 zł
Znieczulenie
znieczulenie komputerowe „The Wand” 50 zł
znieczulenie nasiękowe/przewodowe 40 zł
sedacja wziewna N2O 250 zł
narkoza (ceny indywidualne) od 500 zł
Leczenie zachowawcze
wypełnienie światłoutwardzalne jednopowierzchniowe 150 zł
wypełnienie światłoutwardzalne wielopowierzchniowe200 – 350 zł
Leczenie dzieci
wizyta adaptacyjna (na której nie odbywa się leczenie)50 zł
wypełnienie kompozytowe150 zł
usunięcie zęba mlecznego150 zł
podcięcie wędzidełka (ze wskazań ortodontycznych)350 zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
ząb jednokanałowy500 zł
ząb dwukanałowy750 zł
ząb wielokanałowy (3, 4, 5) 1000 zł
powtórne leczenie kanałowe zęba od 1300 zł
Chirurgia stomatologiczna
usunięcie zęba – ząb (1-3)150 zł
usunięcie zęba – ząb (4-7) 250 zł
usunięcie zatrzymanej ósemki 500 – 700 zł
plastyka połączenia ustno-zatokowego300 – 600 zł
szycie rany po chirurgicznym usunięciu zęba50 zł
usunięcie szwów10 zł
usunięcie zęba operacyjne350 zł
wszczepienie implantu 2500 zł
sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej)3000 zł
sterowana regeneracja kości1000 – 2000 zł
badanie histopatologiczne wycinków150 zł
Protetyka stomatologiczna
konsultacja + plan leczenia 100 zł
modele diagnostyczne, analiza w artykulatorze, plan leczenia250 zł
korona porcelanowa licowana na metalu 1200 zł
korona pełnoceramiczna1800 zł
licówka pełnoceramiczna1800 zł
korona porcelanowa na implancie2000 zł
proteza akrylowa całkowita 1500 zł
proteza nylonowa elastyczna2000 zł
proteza szkieletowa 2300 zł
Wizualizacja na modelach wax up (za 1 punkt)50 zł
Wkład koronowo-korzeniowy lany, indywidualny 500 zł
Korona tymczasowa PMMA wykonana metodą pośrednią250 zł
Korona tymczasowa PMMA wykonana metodą bezpośrednią 100 zł
Proteza natychmiastowaod 1500 zł
Podścielenie protezy metodą bezpośrednią300 zł
Podścielenie protezy metodą pośrednią 400 zł
Proteza szkieletowa bezklamrowa2500 zł
+ 1 element precyzyjny 500 zł
Licówka kompozytowa hybrydowa Componeer600 zł
Most adhezyjny (za 1 punkt) 500 zł
Usunięcie korony/mostu (za 1 punkt)100 zł
Płytka SVED (szyna MMD)500 zł
Korekta szyny materiałem szybkopolimeryzującym100 zł
Selektywne szlifowanie zębów 200 -300 zł
Szynoproteza na bazie protezy szkieletowejod 2000 zł
Leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia
Diagnostyka dysfunkcji URNŻ – pierwsza wizyta200 zł
Wizyta kontrolna w leczeniu dysfunkcji URNŻ150 zł
Szyna stabilizacyjna ercodurowo-akrylowa w leczeniu500 zł
Podanie znieczulenia do mięśni żucia w celach
diagnostycznych i leczniczych (za jeden mięsień)
50 zł
Wybielanie zębów metodą nakładkową1000 zł